TEČAJ CPP

09.10.2020 ob 17h  

PRIJAVA na tečaj.

     TERMINI 

Naši kandidati imajo dostop do vseh storitev,

 vozniski-izpit.com

CPP TESTI

 
 
 

 
 
 

bodi AS-ideal.si

NAGRADNA IGRA 

na Facebooku!

 
 
 

DARILNI BON

Razveselite svoje najdražje z DARILNIM BONOM

 
 
 

Vadba varne vožnje

 

pokličite 040 22 22 50

Prijavite se!

 
 
 

Ne spreglejte

Posebni programi dodatnega usposabljanja voznikov

 
 
 

Osnovno usposabljanje

Praktična znanja za varno vožnjo motornega vozila, ki jih potrebujemo za vozniški izpit. So zapisana v PROGRAMU USPOSABLJANJA in zajemajo 3 stopnje:

1.Učna stopnja se izvaja na prometnem poligonu. Njen namen je spoznati vozilo in osnovne elemente vožnje ter pridobiti osnovne spretnosti za varno upravljanje z vozilom.

2.Učna stopnja se izvaja na cestah z manj prometa. V tej stopnji samostojno obvladujemo vozilo, učimo se uporabe prometnih predpisov v praksi in pravilnih odnosov med udeleženci v prometu ter predvidevanja nevarnih situacij.

3.Učna stopnja se izvaja na cestah z gostim prometom. Naučimo se obvladovanja vozila in situacij pri srednjih in velikih hitrostih.

 
 
 

Program usposabljanja

PRAKTICNI PROGRAM USPOSABLJANJA KANDIDATOV

ZA VOZNIKE DVOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL

SPLOŠNI DEL

Učna stopnja. Učna vaja. Cilji usposabljanja.

1. Učna stopnja (1 - _ _ ur ) ( 1 ura samo za povratnike )

 

1.1 Priprava za vožnjo ( 13 ) ____

Kandidat se seznani z osnovnimi značilnosti motornega vozila in se usposobi, za

– uporabo posamezne naprave in opreme vozila,

– uporabo opozorilne naprave in kontrolnih luči na armaturni plošči,

– pravilno odpiranje in zapiranje vrat,

– nastavitev sedeža, pravilno sedenje in držo rok na volanu,

– nastavitev naslonjala za glavo in uporabo varnostnih pasov,

– nastavitev vzvratnih ogledal,

– uporabo stopalke za sklopko, zavoro in plin,

– uporabo ročne zavore,

– uporabo prestavne ročice in izbiro ustreznega prestavnega razmerja,

– zagon motorja poleti in pozimi,

– menjavo rezervnega kolesa oziroma uporabo nadomestnih sistemov (opisno),

– izvedbo varnostnih ukrepov ob koncu vožnje in izstopu iz vozila,

– preverjanje zavorne in hladilne tekočine ter tekočine za pranje vetrobranskega stekla, preverjanje motornega olja, pnevmatik in vizualni pregled vozila.


1.2 Počasna vožnja ( 9 ) ____

Kandidat se usposobi za:

– pravilno uporabo sklopke in plina pri speljevanju,

– pravilno držo rok na volanu in vrtenje volana,

– počasno vožnjo z drsečo sklopko naravnost naprej,

– vijugasto vožnjo v prvi prestavi naprej,

– prestavljanje v drugo prestavo in ustavljanje,

– počasno vožnjo naravnost vzvratno,

– počasno vijugasto vožnjo vzvratno,

– vožnjo skozi ovire naprej in vzvratno,

– vzvratno vožnjo pod pravim kotom.


1.3 Vožnja in menjava prestavnih razmerij  ( 5 ) ____

Kandidat se usposobi za:

– speljevanje in pospeševanje hitrosti,

– enakomerno pospeševanje vozila in prestavljanje v višje prestave pri nizkih vrtljajih motorja,

– zmanjševanje hitrosti z uporabo delovne zavore, odvzemom plina in prestavljanjem v nižje prestave,

– spreminjanje smeri vožnje – slalom,

– vožnjo čez oviro.


1.4 Vožnja na klancu in ustavljanje v sili  ( 5 ) ____

Kandidat se usposobi za:

– ustavljanje na klancu,

– speljevanje z uporabo ročne zavore na klancu navzgor/navzdol,

– speljevanje z uporabo delovne zavore na klancu navzgor/navzdol,

– ustavljanje v sili,

– ustavitev vozila na določenem mestu.


1.5 Obračanje vozila  ( 9 ) ____

Kandidat se usposobi za:

– določitev mrtvih kotov v neposredni bližini vozila ali poleg njega,

– spremljanje prometa v ogledalih ob upoštevanju mrtvih kotov v neposredni bližini vozila ali poleg njega,

– uporabo vzvratnih ogledal pred spremembo smeri vožnje,

– uporabo smernih utripalk,

– uporabo vzvratnih ogledal pred in med zaviranjem,

– uporabo vzvratnih ogledal pri vzvratni vožnji,

– polkrožno obračanje,

– obračanje z manevriranjem,

– obračanje z uporabo stranske ceste.


1.6 Samostojna uporaba pridobljenega znanja  s samoocenjevanjem ( 3 ) ____

Kandidat je usposobljen za samostojno izvajanje osnovnih elementov tehnike vožnje.

Kandidat je usposobljen uporabljati sekundarne naprave za upravljanje vozila (naprave za čiščenje in odmrzovanje vetrobranskega stekla, naprave za prezračevanje vozila in luči na vozilu).

Kandidat se samooceni s primerjavo in izmenjavo izkušenj z učiteljem vožnje oziroma drugimi kandidati.

 

Učna stopnja. Učna vaja. Cilji usposabljanja

2. učna stopnja ( 7 - _ _ ur )

2.1 Vključevanje v promet in vožnja po manj prometnih cestah zunaj naselja (18)__

Kandidat se usposobi za:

– varno vključevanje v promet s poligona, kolovozne poti ali druge neprometne površine,

– pravilno uporabo smernih utripalk,

– opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in za njim,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni bližini vozila ali poleg njega,

– ohranitev pravilne lege in hitrosti vozila na smernem vozišču,

– prepoznavanje nevarnosti pri vožnji po cestah zunaj naselja,

– predvidevanje dejanske nevarnosti,

– pravilno zaviranje pri večjih hitrostih,

– pravilno oceno varnostne in minimalne varnostne razdalje,

– pravilno oceno razdalje med vozili,

– pravilno pospeševanje in zmanjševanje hitrosti (enakomerno pospeševanje vozila in prestavljanje v višje prestave pri nizkih vrtljajih motorja oz. zmanjševanje hitrosti z uporabo delovne zavore, odvzemom plina in prestavljanjem v nižje prestave),

– vožnjo mimo ovire na vozišču,

– vožnjo prek nevarnega prevoja ali večje grbe na cesti,

– vožnjo po cesti skozi gozdnato območje,

– vožnjo po klancu navzgor in navzdol,

– speljevanje na klancu (naprej oziroma vzvratno),

– srečanje na zoženem delu ceste,

– pravilno uporabo zvočnih in svetlobnih opozorilnih znakov.


2.2 Vožnja po manj prometnih cestah v naselju  ( 15 ) ____

Kandidat se usposobi za:

– opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in za njim,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni bližini vozila ali poleg njega,

– pravilno nakazovanje in spremembo lege na smernem vozišču,

– prepoznavanje nevarnosti pri vožnji po cestah v naselju,

– predvidevanje dejanske nevarnosti,

– upoštevanje varnostne in minimalne varnostne razdalje,

– približevanje in vožnjo prek prehoda za pešce,

– približevanje in vožnjo prek kolesarske steze,

– razvrščanje pred križiščem in vožnjo naravnost skozenj,

– razvrščanje pred križiščem in zavijanje desno,

– razvrščanje pred križiščem in zavijanje levo,

– prehitevanje motoristov, kolesarjev in pešcev,

– obračanje z uporabo stranske ceste, enakovredne ceste ali uvoza,

– vožnjo mimo avtobusnih postajališč,

– uporabo zvočnih in svetlobnih opozorilnih znakov.


2.3 Vožnja na križišču s krožnim prometom  ( 3 ) ____

Kandidat se usposobi za razvrščanje pred križiščem s krožnim prometom in vožnjo skozenj. ( mala, velika in turbo krožišča )


2.4 Vožnja mimo ovir na vozišču  ( 9 ) ____

Kandidat se usposobi za varno vožnjo mimo:

– ovir pri delu na cesti,

– otoka za pešce in drugih objektov na cesti,

– ustavljenega ali parkiranega vozila,

– območja parkiranih vozil,

– ustavljenega vozila javnega prevoza potnikov,

– ustavljenega vozila za prevoz otrok,

– vozila, ki zavija levo,

– ustavljene kolone vozil,

– za varno vožnjo na območju umirjenega prometa.


2.5 Ustavljanje in parkiranje  ( 4 ) ____

Kandidat se usposobi za:

– parkiranje na parkirnem prostoru pod kotom naprej in vzvratno,

– parkiranje na parkirnem prostoru pod pravim kotom,

– vožnjo in parkiranje v garažni hiši,

– vzvratno bočno parkiranje na parkirnem prostoru.


2.6 Vožnja prek prehoda ceste čez železniško progo  ( 2 ) ____

Kandidat se usposobi za približevanje in vožnjo preko:

– zavarovanega prehoda ceste čez železniško progo,

– nezavarovanega prehoda ceste čez železniško progo.


2.7 Vožnja po enosmernih cestah  ( 3 ) ____

Kandidat se usposobi za varno vožnjo po enosmerni cesti in razvrščanje pred križiščem na:

– dvosmernem vozišču in za zavijanje na enosmerno cesto,

– enosmerni cesti in za zavijanje na dvosmerno vozišče,

– enosmerni cesti in za zavijanje na enosmerno cesto.

 

2.8 Samostojna uporaba pridobljenega znanja s samoocenjevanjem ( 5 ) ____

Kandidat je usposobljen za samostojno in varno vožnjo na cestah z redkim prometom v naselju in zunaj njega, tako da:

– upošteva prometne predpise, navodila policije in prometnih redarjev,

– ustrezno predvideva morebitne in dejanske nevarnosti ter se pravilno odzove,

– upošteva načela ekološke vožnje,

– upošteva načelo defenzivnega ravnanja v prometu,

– upošteva načelo zaščite šibkejših udeležencev v prometu.

Kandidat se samooceni s primerjavo in izmenjavo izkušenj z učiteljem vožnje oziroma drugimi kandidati.

 

Učna stopnja. Učna vaja. Cilji usposabljanja

3. učna stopnja ( 12 - __ ur )

3.1 Vožnja po večpasovnih cestah v naselju  ( 5ur ____ )

Kandidat se usposobi za:

– načrtovanje vožnje po cestah v naselju in predvidevanje prometnega toka prometa,

– vožnjo po večpasovni cesti v naselju in menjavo prometnih pasov,

– opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in za njim,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni bližini vozila ali poleg njega,

– prepoznavanje nevarnosti pri vožnji po večpasovnih cestah v naselju,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti pri vožnji po večpasovnih cestah v naselju,

– pravilno upoštevanje varnostne in minimalne varnostne razdalje v gostem prometu,

– približevanje in vožnjo prek prehoda za pešce,

– približevanje in vožnjo prek kolesarske steze,

– razvrščanje pred križiščem in vožnjo skozi križišče, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki,

– vožnjo skozi križišče, kjer promet ureja policist,

– prehitevanje in vožnjo mimo ovire,

– pravilno uporabo zvočnih in svetlobnih opozorilnih znakov,

– vožnjo v zoženem delu vozišča in izmenično vključevanje vozil – sistem zadrge.


3.2 Vožnja v gostem prometu po cestah zunaj naselja ( blok ura ___x )

Kandidat se usposobi za:

– načrtovanje vožnje po cestah zunaj naselja in predvidevanje prometnega toka prometa,

– opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in za njim,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni bližini vozila ali poleg njega,

– prepoznavanje nevarnosti pri vožnji v gostem prometu po cestah zunaj naselja,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti,

– vožnjo v ovinkih,

– dohitevanje in prehitevanje enoslednih in dvoslednih vozil,

– pravilno ravnanje, ko ga prehiteva drugo vozilo,

– vožnjo v koloni,

– pravilno upoštevanje varnostne razdalje in ustavljanje v koloni,

– vožnjo skozi predor,

– vožnjo čez mostove (viadukte),

– vožnjo po makadamski cesti,

– vožnjo v različnih vremenskih razmerah,

– ravnanje ob okvari oziroma prometni nesreči.

3.3 Vožnja ponoči in ob zmanjšani vidljivosti  ( blok ura ___x )

Kandidat se usposobi za:

– načrtovanje vožnje ponoči v naselju in zunaj njega ter predvidevanje prometnega toka prometa,

– opazovanje prometa v nočnih razmerah pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in za njim,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni bližini vozila ali poleg njega,

– prepoznavanje nevarnosti pri vožnji ponoči in ob zmanjšani vidljivosti,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti,

– pravilno uporabo luč na osvetljenem in neosvetljenem delu vozišča v naselju in zunaj njega,

– pravilno dohitevanje in prehitevanje ponoči,

– vožnjo ponoči s primerno hitrostjo glede na gostoto prometa oziroma vremenske razmere,

– pravočasno zaznavanje pešcev in kolesarjev,

– pravočasno zaznavanje nevarnosti naleta divjadi,

– pravilno upoštevanje varnostne razdalje in ustavljanje v koloni,

– vožnjo ponoči v ovinkih,

– vožnjo v različnih vremenskih razmerah,

– ravnanje ob okvari oziroma prometni nesreči.


3.4 Vožnja po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila  (blok ura ___x )

Kandidat se usposobi za:

– načrtovanje vožnje po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila ter predvidevanje prometnega toka prometa,

– ekološko in varčno uporabo vozila:

a) pravilno uporabo električne dodatne opreme

vozila in uporabo strešnih nosilcev ter je pozoren na težo vozila in tlak v pnevmatikah (ekološka vožnja),

b) enakomerno pospeševanje vozila in prestavljanje v višje prestave pri nizkih vrtljajih motorja,

c) upoštevanje varnostne razdalje v povezavi z ohranjanjem hitrosti (vožnja brez nepotrebnega zaviranja in pospeševanja)…

– uporabo pospeševalnega pasu za vključitev na avtocesto in cesto, rezervirano za motorna vozila,

– pravilno ravnanje, ko se na avtocesto oziroma cesto rezervirano za motorna vozila vključujejo druga vozila,

– opazovanje prometa pred vozilom ter z uporabo vzvratnih ogledal ob vozilu in za njim,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti na območju mrtvih kotov v neposredni bližini vozila ali poleg njega,

– prepoznavanje nevarnosti pri vožnji po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna    vozila,

– predvidevanje morebitne in dejanske nevarnosti,

– vožnjo s primerno hitrostjo glede na gostoto prometa oziroma vremenske razmere,

– pravilno upoštevanje varnostne razdalje in ustavljanje v koloni,

– dohitevanje in prehitevanje enoslednih in dvoslednih vozil,

– pravilno ravnanje, ko ga dohitevajo oziroma prehitevajo druga vozila,

– vožnjo ponoči oziroma ob zmanjšani vidljivosti,

– uporabo prometnega pasu za počasna vozila,

– uporabo odstavnega pasu in ravnanje ob okvari oziroma prometni nesreči,

– uporabo zaviralnega pasu za izključitev z avtoceste oziroma ceste, rezervirane za motorna vozila.3.5 Samostojna uporaba pridobljenega znanja s samoocenjevanjem ( 5 ) ____

Kandidat je usposobljen za samostojno in varno vožnjo na cestah z gostim prometom v naselju in zunaj njega, tako da:

– upošteva prometne predpise, navodila policije in prometnih redarjev,

– ustrezno predvideva morebitne in dejanske nevarnosti ter se nanje pravilno odzove,

– upošteva načela ekološke vožnje,

– upošteva načelo defenzivnega ravnanja v prometu,

– upošteva načelo zaščite šibkejših udeležencev v prometu.

Kandidat se samooceni s primerjavo in izmenjavo

izkušenj z učiteljem vožnje oziroma drugimi kandidati.

 

DODATNI DEL

4. Učna stopnja. Učna vaja.  Cilji usposabljanja Posebnosti usposabljanja pri kategorijah: B/BE/C/C1/CE/C1E/F

4.1 Nakladanje in razkladanje tovora  ( 4 ) ____

Kandidat se usposobi za:

– uporabo zaščitnih in varnostnih ukrepov pri nakladanju in razkladanju tovora na

motornem oziroma priklopnem vozilu,

– parkiranje ob nakladalni rampi,

– priklop in odklop priklopnega vozila z vlečnim vozilom,

– priklop in odklop polpriklopnika z vlečnim vozilom.


Posebnosti usposabljanja pri kategorijah: B/BE/D/DE/D1/D1E/

4.2 Vstopanje in izstopanje potnikov  ( 4 ) ____

Kandidat se usposobi za uporabo varnostnih ukrepov pri:

– vstopanju oziroma izstopanju potnikov iz vozila,

– vožnji šolske mladine,

– vstopanju oziroma izstopanju potnikov v javnem potniškem prometu,

– ustavitvi na avtobusnem postajališču in vključevanju v promet

(pri kategorijah D1, D1E, D in DE).

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.